19 februari 2019

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Briox och SEB Estland etablerar ett partnerskap för att tillsammans hitta möjligheter att skapa ett affärsanalysverktyg för små och medelstora företag samt nyligen etablerade företag.

20 december 2018

BDO i Estland väljer Briox

I december har Briox publicerat två pressereleaser på nya partnerskap i Estland redan innan systemet har lanserats officiellt. Nu väljer ännu en av de stora aktörerna i branschen att ingå partnerskap med Briox.

13 december 2018

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

I början av december kommunicerade Briox att bolaget har fått en flygande start i Estland där den första redovisningsbyrån i Estland är igång. Nu meddelar bolaget att ännu en estnisk redovisningsbyrå har valt att ansluta sig till Briox.

08 november 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

När vi i november ser tillbaka på tredje kvartalet kan vi se att verksamheten fortsätter att leverera på alla områden. Försäljningssiffrorna ökar, lönsamheten förbättras avsevärt, partnerskapen utvecklas och stärks, produktutvecklingen är fortsatt offensiv samt lanseringen i Estland rycker närmre.

21 augusti 2018

Delårsrapport första halvåret 2018

Årets andra kvartal har varit en positiv och händelserik period. Fredrik Hyltsten har rekryterats som ny VD, kassan har fyllts på rejält, förberedelser för lansering på en ny marknad, flera nya spännande partners och en rad nya större kunder.

17 augusti 2018

Briox etablerar sig i Estland

I samband med etableringen har även Janar Sutt anställts som Country manager för Estland.

25 juni 2018

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Styrelsen i Briox AB beslutade vid dagens styrelsemöte att utse Fredrik Hyltsten till ny VD med tillträde i slutet av augusti. Styrelsen beslutade också att kalla till en extra bolagsstämma den 28 augusti och där föreslå att nuvarande VD Johan Rutgersson väljs till arbetande styrelseordförande i bolaget. Nuvarande ordföranden Lars Karlsson, som varit ordförande sedan hösten 2013, kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.

20 juni 2018

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Den 15 juni avslutades nyttjandeperioden för Briox teckningsoptioner, TO1. Totalt nyttjades 5 746 621 optioner, totalt 97,32% av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget ca 22 MKR.

13 juni 2018

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox har tecknat ett avtal med redovisningsbyrån Leppävaaran Laskenta om att börja använda Briox programvara.

12 juni 2018

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox har tecknat ett samarbetsavtal med det finska pensionsbolaget Veritas. Syftet med samarbetet är att stärka erbjudandet mot befintliga kunder samt att nå nya kunder.

24 januari 2018

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Zervant och Briox har tecknat ett avtal som innebär att Zervant från och med nu rekommenderar alla sina kunder att använda Briox Bokföringsprogram för sin bokföring.